Onderhouds

Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto\'s, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website. Laatst genoemden worden dan ook niet verrekend aan de tarieven vermeld op het onderhoudscontract.

2. Reclamatie

De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan WACO Webdesign & Graphics, waarna WACO Webdesign & Graphics deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan WACO Webdesign & Graphics binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder \"gebreken\". Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

3. Wijziging voorwaarden

WACO Webdesign & Graphics behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

4. Betaling

Zie artikel 9 van de leveringsvoorwaarden.

5. Continuïteit

Na de afloop van het onderhuodscontract zal WACO Webdesign & Graphics automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen. Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden. Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden.
  • Baanvelden 8
  • 2550 Waarloos
  • + 32 485 16 28 28
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • BTW BE 0820 304 749

  • Copyright and design by
    www.wacowebdesign.be
WACO webdesign & graphics